Fakültemizde Yaz Okulu'nda Açılacak DerslerTüm Duyurular
06
TEM

Fakültemizde yaz okulunda açılacak dersler ve takvim Fakülte web sayfasında ilan edilmiştir. Aşağıdaki linke tıklayarak yaz okulu takvimi ve derslerine ulaşabilirsiniz.

http://www.egf.yildiz.edu.tr/duyurular/Fak%C3%BCltemizde-2019-2020-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-y%C4%B1l%C4%B1nda-Yaz-Okulunda-A%C3%A7%C4%B1lacak-Dersler/719