Sıkça Sorulan Sorular
1. Bölümün temel amacı nedir?

Bölümün temel amacı, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmeni ve öğretim teknolojisi uzmanları yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin mezun olduklarında görev yapacakları özel veya resmi eğitim kurumlarında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerini gerekli materyalleriyle birlikte planlayıp verebilmenin yanı sıra; e-öğrenme firmalarında ve özel sektörün finans, perakende satış, tıp gibi farklı sektörlerin eğitim, insan kaynakları gibi departmanlarında ve akademilerinde görev alabilirler. Mezunlarımız tüm bu kurumlarda öğretim teknolojileri alanında çalışmaları yürütebilme, gerek BT alanı gerekse sektöre özgü alanlardaki öğretimleri tasarlama, her tür öğrenme nesnesi ve materyali geliştirme, geliştirme sürecinde öğretim tasarımını yapmanın yanı sıra programlamasını yapmak üzere programlama dillerini kullanabilme niteliklerine sahip olarak mezun edilmektedirler.

2. Bölümün genel amacı nedir?

Bölümümüzde  öğretim sonunda öğrencilerin; öğretmenlik mesleği ve sınıf yönetimi bilen, görev yaptıkları eğitim kurumlarında öğrencilerin seviyelerine uygun BT dersleri hazırlayıp verebilen, araştırmacı, gelişmeleri izleyen, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını bilen, özgün materyaller ve eğitim yazılımları geliştirerek eğitim-öğretim ortamlarında uygulayan, yenilikçi, yaratıcı, değişime açık, takım çalışması yapabilen niteliklerde mezunlar olması amaçlanmaktadır.

3. Mezunlar ne iş yapabilir?

Mezunlar MEB’e bağlı resmî ve özel ortaokullarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmeni olarak görev alma yeterliğine ve hakkına sahiptirler.

4. Mezunlar öğretmenlik dışında hangi alanlarda çalışabilir?

Öğretmenlik dışında mezunlarımız; eğitim amaçlı kurumlarda (Eğitim materyalleri geliştiren şirketler veya eğitim teknolojileri ile ilgili şirketlerde) ve diğer kurumlarda; bünyesindeki personele veya kurumun hizmet sattığı firmaların personeline hizmet içi eğitim planlamak, geliştirmek, uygulamak amacıyla Öğretim Tasarımı Uzmanı olarak çalışabilirler. 
Yazılım uzmanı olarak kendini geliştirenler ihtiyaç duyan kurumlarda Web Geliştirici, Grafik Tasarımcı, Veri Tabanı Uzmanı ve Sistem Analisti gibi görevleri üstlenebilirler.
Ayrıca ilgili programlarda lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler. Lisansüstü programı mezunları ilgili alanlarda gerekli şartları sağladıkları takdirde yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilirler.  

5. Üstten dersler alarak kısa sürede mezun olabilir miyim?

1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. sınıf öğrencileri ise 4. sınıftan ders alamazlar. Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır. Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır.

6. Derslere devam zorunlu mu?

Y.T.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 24 – (1)’e göre; Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

Ancak online derslerin verilmesi ile birlikte senato tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için; Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, çakışan derslerden birinin uzaktan eğitim yöntemiyle veriliyor olması şartıyla, çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınması; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmaması kararı alınmıştır.

 
7. Bölüm olarak Erasmus anlaşmamız olan üniversiteler var mı?

Evet bölüm olarak üniversiteler ile Erasmus anlaşmamız var ve yeni anlaşmalar için farklı üniversiteler ile iletişim halindeyiz.

8. Erasmus programı ile yurtdışına gitmek istiyorum, ne yapmalıyım?
9. Erasmus staj hareketliliği programı ile yurtdışında staj yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. Yine üniversitemiz Erasmus Ofisi’nin (http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/) internet adresindeki duyuruları takip ederek başvuru dönemlerinden haberdar olabilirsiniz.

10. Bölüm eğitim programında sektörde yapılacak bir zorunlu staj dersi var mı?

Hayır, bölümümüzde özel sektöre yönelik zorunlu bir staj programı bulunmamaktadır. Öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında, öğretmen adaylarımızın gelişimleri okullarda yapılan mesleki stajlarla desteklenmektedir. Hayır, bölüm eğitim programında zorunlu staj yok. Ancak “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri var.  

11. Çift anadal yapabiliyor muyuz?
12. Bölümümüzden hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilmektedir?