Ana içeriğe atla

Yüksek Lisans Zorunlu Ders

Sevgili öğrenciler,

 

03.11.2016 Günlü, 2016/04-07 Sayılı Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Kararına göre 2016-2017 Güz yarıyılında ve sonrasında kayıt yaptırmış tüm lisansüstü öğrencileri, tamamlamaları gereken derslere ek olarak, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” Dersini almak zorundadırlar.  Bu kapsamda, bölümümüzde ilgili dersin 2017-2018 Öğretim yılında açılması planlanmaktadır,  bu dönem dersi almak isteyen öğrencilerimiz Fen bilimleri enstitüsüne bağlı herhangi bir bölümden dersi alabilmektedirler. İlgili yönetmelik maddelerini aşağıda bulabilirsiniz ek olarak şu linkten yeni yönetmeliğin tamamı incelenebilir. İyi çalışmalar dilerim.

 

http://www.fbe.yildiz.edu.tr/ images/files/YTU%20LU% 20Egitim%20Ogretim% 20Yonetmeligi%20ve%20Senato% 20Esaslar%C4%B1.pdf)

 

İlgili Yönetmelik maddeleri:

MADDE 61- (1) Program,

a)      Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir Seminer, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

 

MADDE 42- (1) Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi kredili olup, (2, 0, 0) saat / hafta olarak yapılır. Gün ve saatleri haftalık ders programında belirtilir. (2) “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersine kayıtlı öğrenciler dersin %70’ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan bir öğrenci devamsızlıktan başarısız sayılır. (3) Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi bilimsel araştırmaların süreç ve teknikleri, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik konularını kapsar.