Skip to main content

Eğitim Dili

Yıldız Teknik Üniveristesi Rektörlüğü 12/01/2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bölümümüz öğretim dilinin %30 İngilizce olması talebinde bulunmuş olup, bu teklifin 04/02/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddeleri uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla söz konusu teklif uygun görülmüştür.