Skip to main content

Çift Anadal Programı

Bölümümüz öğrencilerinden çift anadal programına başvuracaklar için, başvuru kabul eden bölümlerin listesi ve ağırlıklı not ortalaması koşulları:

 

        1 - Fen Bilgisi Öğretmenliği

        2 - İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 

Çift anadal başvurusu yapabilmek için (sadece başvurduğu yarıyıla kadar);

a) Kendi lisans programına ilişkin öğretim planında yer alan tüm derslerini  en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması,

 

b) Başvuru için, öğrenim görülen programda ki ANO’nın en az 3.0 (4.0 üzerinden), Eğitim Fakültesinin programları arasında çift anadal başvurusu yapabilmek için ise öğrenim görülen programın ANO’nın en az 3.50 (4.0 üzerinden) olması,

 

c)  Öğrenim görülen programdaki bulunulan sınıfın başarı sıralamasında ilk %20’de bulunması gerekir.

 

d) Kayıtlı olduğu lisans programında, Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) en az 3.0 (4.0 üzerinden) olan ancak bulunduğu programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda çift anadal başvurusunda bulunabilirler.